สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1289921
Online User Online1
Today Today425
Yesterday Yesterday533
ThisMonth This Month10,680
LastMonth Last Month11,669
ThisYear This Year44,286
LastYear Last Year237,774

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

นโยบายและแนวทางการปรับปรุงกลยุทธ์ วิธีการสอน และสาระวิชาให้ทันสมัยฯ