สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524664
Online User Online1
Today Today494
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,893
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,352
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

นโยบายและแนวทางการปรับปรุงกลยุทธ์ วิธีการสอน และสาระวิชาให้ทันสมัยฯ