สายตรงคณบดี


Statistics Statistics
38361
Online User Online3
Today Today289
Yesterday Yesterday236
ThisMonth This Month4,126
LastMonth Last Month6,528
ThisYear This Year23,512
LastYear Last Year14,849

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 
 
Slider images
Slider images
 
 
ข่าวจากฝ่ายงานการศึกษา
 
ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 3  สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรหัส 54
ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 3  สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรหัส 55
ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 3  สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรหัส 56
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 57)
ปฏิทินการศึกษา (เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2557) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสำหรับอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์
ข้อแนะนำในการสอบสัมภาษณ์
บันทึกข้อความขอรับการตรวจร่างกาย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา2557(รอบ2)

ภาพกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

วิดีโอกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์
ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร "พยาบาล...จำเป็น" พิธีรับหมวกประดับเข็มชั้นปีและดวงประทีบ