สายตรงคณบดี


Statistics Statistics
74279
Online User Online1
Today Today103
Yesterday Yesterday167
ThisMonth This Month3,220
LastMonth Last Month5,669
ThisYear This Year59,430
LastYear Last Year14,849

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 
 
Slider images
Slider images
Slider images
 
 
ข่าวจากฝ่ายการจัดการศึกษา

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 updatenew
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 updatenew

ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 updatenew
ารางฝึกภาคปฏิบัติภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 updatenew
ผนการเรียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2554) ปีการศึกษา 2557
แผนการเรียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2554) หมู่เรียน 57/38
แผนการเรียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2554) หมู่เรียน 56/50
แผนการเรียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2554) หมู่เรียน 55/56
แผนการเรียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2554) หมู่เรียน 54/51
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 57)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ new

อกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง ก้าวทันยุคกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด


 

วิดีโอกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

 

ภารกิจฉุกเฉิน เฮือกสุดท้าย (Credit by Rueng Jing Pan Jor) พิธีมอบขีดหมวกผู้สำเร็จการศึกษารุ่นแรก

พิธีรับหมวกประดับเข็มชั้นปีและดวงประทีป ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร "พยาบาล...จำเป็น"