สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1151127
Online User Online2
Today Today214
Yesterday Yesterday531
ThisMonth This Month4,918
LastMonth Last Month18,622
ThisYear This Year143,266
LastYear Last Year240,801

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

แนวทางการเขียนสรุป มคอ. 3, 4 ประจำปีการศึกษา 2565