สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1504271
Online User Online3
Today Today295
Yesterday Yesterday421
ThisMonth This Month9,757
LastMonth Last Month15,144
ThisYear This Year62,959
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม
 
[31-03-2023] โครงการการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการความร่วมมือต่อเนื่องและศึกษาดูงานเครือข่ายทางการพยาบาลระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัย Hungkuang University ประเทศไต้หวัน
[26-03-2023] กิจกรรมเปลี่ยนครูต้นแบบการพยาบาลภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2566
[30-01-2023] ประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2566
[12-10-2022] สถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 13 ปี (25 ก.ย. 65)
[12-10-2022] โครงการนวมินทรมหาราชานุสรณ์ “ราชภัฏรวมใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
[10-09-2022] โครงการฝึกอบรมเฉพาะทางหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาล เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ประจําปี 2565
[16-08-2022] 27 ก.ค. 65 พิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
[16-08-2022] 5-6 ส.ค. 65 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ การจัดกการความรู้ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ
[16-08-2022] 7 ส.ค. 65 พิธีวันปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 4 และหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ประจำปีการศึกษา 2564
[16-08-2022] 9 ส.ค. 65 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
[19-07-2022] มมนาทางวิชากา (นานาชาติ) ครั้งที่ 2 “Moving Towards a Smoke Free Brain & Mental Balance: Clinical and community level interventions in the next normal”
[11-07-2022] 3 ก.ค. 65 พิธีปฐมนิเทศร่วมกล่าวต้อนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
[11-07-2022] 1-3 ก.ค. 65 โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศไทย 4.0 กิจกรรมการเรียนการภาคปฏิบัติ (การพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับการเรียนการสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมอมารี จ.ประจวบคีรีขันธ์
[11-07-2022] 7-8 ก.ค. 65 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “การวิจัย Innovation และ Technology เพื่อรองรับสังคมไทยสู่ยุค Digital World” และ การประชุมสาขาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง “การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal”
[07-07-2022] 5 ก.ค. 65 บริการวิชาการ เรื่องส่งเสริมสุขภาพจิตในเด็กวัยเรียนการคัดกรองสุขภาพจิต และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้กับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา จังหวัดนครปฐม
[09-06-2022] พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
[03-04-2022] 5-8 มกราคม 2565 กิจกรรมศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
[22-07-2021] 22 ก.ค. 64 ศูนย์บริการฉีดวัคซีนสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[22-07-2021] 16 ก.ค. 64 ศูนย์บริการฉีดวัคซีนสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[03-03-2020] 4 - 5 มกราคม 2563 การสอบและสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2563 รอบที่ 1