สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์
Statistics Statistics
582165
Online User Online1
Today Today196
Yesterday Yesterday412
ThisMonth This Month9,661
LastMonth Last Month17,768
ThisYear This Year27,429
LastYear Last Year154,658

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม
 
[06-11-2019] 30 ต.ค. 62 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์ฝึกความเป็นเลิศทางการพยาบาล ณ รพ.นครปฐม
[06-11-2019] 29 ต.ค. 62 การปฐมนิเทศรายวิชาฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและการจัดการทางคลินิก โดย รพ.ธรรมศาสตร์ฯ
[06-11-2019] 29 ต.ค. 62 การปฐมนิเทศรายวิชาฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและการจัดการทางคลินิก ณ รพ.บ้านแพ้ว
[06-11-2019] 28 ต.ค. 62 กิจกรรมปฐมนิเทศรายวิชาฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและการจัดการทางคลินิก สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
[06-11-2019] 26 ต.ค. 62 คณบดีร่วมประชุมวิชาการ 14 the council of rector of Indonesia State University (CRISU) and the council of university president thailand
[06-11-2019] 25 ต.ค. 62 รองคณบดีเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายทางการพยาบาลระดับนานาชาติ ณ hungkuang university
[06-11-2019] 25 ต.ค. 62 โครงการบริการวิชาการร่วมกับเทศบาลนครปฐม
[06-11-2019] 24-25 ต.ค. 62 สอบรวบยอดครั้งที่ 2
[06-11-2019] 22 ต.ค. 62 โครงการสอบสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลชั้นปี 1
[06-11-2019] 10 ต.ค. 62 คณบดีร่วมงาน นวมินทร์มหาราชานุสรณ์ ครบรอบ 3 ปีแห่งการเสด็จสู่สวรรคาลัย
[06-11-2019] 3 ต.ค. 62 กิจกรรมการสอนเสริมทางคลินิค ให้แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3
[06-11-2019] 2-5 ต.ค. 62 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณ (แผนงาน) และแผนปฏิบัติการ ด้าน ววน. ของหน่วยงาน
[06-11-2019] 28 กย 62 วันสถาปนา และงานเกษียณ
[06-11-2019] 26 ก.ย. 62 อาจารย์มาลินี จำเนียร ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
[06-11-2019] 26 ก.ย. 62 นศ.ปี 1 เตรียมความพร้อมการจัดงานสถาปนาคณะ
[06-11-2019] 26 ก.ย. 62 ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการแสดงงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
[06-11-2019] 21 ต.ค. 62 อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ
[06-11-2019] 21 ต.ค. 62 ตัวแทนคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ณ รพ.นครปฐม
[06-11-2019] 20 ก.ย. 62 ประชุมคณบดีพบคณาจารย์ครั้งที่ 9-2562
[06-11-2019] 20 ก.ย. 62 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ได้มอบของที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่