สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
491996
Online User Online5
Today Today438
Yesterday Yesterday604
ThisMonth This Month9,546
LastMonth Last Month11,926
ThisYear This Year91,918
LastYear Last Year85,339

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม
 
[07-07-2019] วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 กับนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Hungkuang University ประเทศไต้หวัน ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
[07-07-2019] วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Hungkuang University ประเทศไต้หวัน ได้เรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนร่วมกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที 1 โดยมีอาจารย์ Cecilia เป็นผู้บรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
[07-07-2019] 6 ก.ค. 62 Nakhon Pathom one day trip for HKU student
[05-07-2019] 5 ก.ค. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ คณบดีคณะพยาบาบาลศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย รองคณบดี เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน Thailand Social Expo 2019:partnership for sustainability
[19-02-2019] 19 ก.พ.2562 คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
[26-12-2018] 26 ธ.ค. 61 กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน มอบของขวัญปีใหม่แก่แหล่งฝึก
[26-12-2018] 26 ธ.ค.61 มอบของขวัญปีใหม่ รพ.ดอนตูม
[26-12-2018] 25 ธ.ค. 61 ประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางการพยาบาล ณ รพ.ราชบุรี
[26-12-2018] 26 ธ.ค. 61 มอบของขวัญปีใหม่ รพ. โพธาราม
[26-12-2018] 26 ธ.ค. 61 มอบของขวัญปีใหม่ รพ.สต. โพรงมะเดื่อ
[26-12-2018] 25 ธ.ค. 61 มอบของขวัญปีใหม่ รพ.นครปฐม
[24-12-2018] English Camp for NPRU Nursing 2018 (21-23 ธ.ค. 61)
[24-12-2018] โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการขจัดความยากจนของรัฐบาลจีน ณ มหาวิทยาลัย Yunnan Normal สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 19-21 ธันวาคม 2561
[24-12-2018] นักศึกษาพยาบาลศาตร์ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภักเพชรบุรี (19 ธ.ค. 61)
[16-12-2018] Exclusive Breast feeding (13-14 ธ.ค. 61 )
[16-12-2018] นักศึกษาพยาบาลศาตร์ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ สถาบันราชานุกุล กรุงเทพมหานคร
[16-11-2018] 2-3 พย 2561 คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนบูรณาการวิจัย
[16-11-2018] คณะพยาบาลศาสตร์ได้ลงนามความร่วมมือกับ รพ.กรุงเทพ สนามจันทร์
[16-11-2018] อบรมฟื้นฟูสมรรถนะสูติศาสตร์ ดร.ปรานี ป้องเรือ
[16-11-2018] กิจกรรมเส้นทางของหมวกสีขาว