สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์Statistics Statistics
687952
Online User Online1
Today Today159
Yesterday Yesterday571
ThisMonth This Month8,302
LastMonth Last Month22,553
ThisYear This Year133,216
LastYear Last Year154,658

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม
 
[03-03-2020] 4 - 5 มกราคม 2563 การสอบและสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2563 รอบที่ 1
[03-03-2020] 2 มกราคม 2563 โครงการสอบสมรรถนะบัณฑิตนักปฏิบัติและสอบ OSCE กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ OSCE
[25-02-2020] 20 ธ.ค.2562 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม camtasia
[25-02-2020] 20 ธ.ค.2562 กิจกรรม Roadshow โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ จ.สมุทรสาคร
[25-02-2020] 19 ธ.ค.2562 กิจกรรม Roadshow โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ.นครปฐม และโรงเรียนสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
[25-02-2020] 18 ธ.ค.2562 โครงการหลักสูตรแนวคิดคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster: P.C.C)
[25-02-2020] 18 ธ.ค.2562 ประชุมเตรียมความพร้อมบริการวิชาการ โดยกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
[25-02-2020] 18 ธ.ค.2562 กิจกรรม Roadshow โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จ.นครปฐม
[25-02-2020] 16 - 17 ธ.ค.2562 กิจกรรม Roadshow โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จ.สมุทรสาคร
[25-02-2020] 16 ธ.ค.2562 คณะพยาบาลศาสตร์รับการตรวจประเมิน ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[25-02-2020] 14 ธ.ค.2562 ประชุมสโมนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
[25-02-2020] 13 ธ.ค.2562 ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ครั้งที่ 12/2562
[25-02-2020] 12 ธ.ค.2562 โครงการพัฒนาระบบความคิด สร้างองค์ความรู้ใหม่ และสนับสนุนทักษะการเรียนรู้แบบใหม่
[25-02-2020] 4 ธ.ค.2562 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม ณ ศูนย์การเรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[21-02-2020] 28 - 29 พ.ย.2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาข้อสอบรายวิชาทางการพยาบาลบนความร่วมมือทางเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
[21-02-2020] 25 พ.ย.2562 โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางการพยาบาล โรงพยาบาลราชบุรี
[20-02-2020] 20 - 21 พ.ย.2562 ประชุมวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ราชบุรี
[20-02-2020] 14 พ.ย.2562 กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน พบนักศึกษา 4 ชั้นปี
[20-02-2020] 5 พ.ย.2562 แสดงความยินดีผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
[06-11-2019] 30 ต.ค. 62 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์ฝึกความเป็นเลิศทางการพยาบาล ณ รพ.นครปฐม