สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
750692
Online User Online4
Today Today421
Yesterday Yesterday1,079
ThisMonth This Month17,605
LastMonth Last Month18,339
ThisYear This Year195,956
LastYear Last Year154,658

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

รายละเอียดการจองห้อง
เลือกรายการห้อง > ปฏิทินการจองห้อง
ประเภทห้อง - ชื่อห้อง   ห้องเรียน - NU 503 (ห้องติดห้องน้ำ)
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม   ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์
ความจุ (จำนวนที่นั่ง)   50 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง)   0 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก   - มีเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
  - มีเครื่องเสียง
  - มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
  - มีบริการอินเตอร์ไร้สาย (WI-FI)
   
ชื่อหัวข้อการจอง   วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
รายละเอียดข้อมูลการจอง
ติวข้อสอบ
จำนวนผู้ใช้งาน   43 คน
จองโดย   614991014 - พัชรพร สุขไชย
จองเมื่อวันที่   6 October 2020 11:01
ช่างเวลาในการจอง   6 October 2020 11:00 - 6 October 2020 12:00