สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
817040
Online User Online3
Today Today616
Yesterday Yesterday519
ThisMonth This Month616
LastMonth Last Month23,778
ThisYear This Year49,980
LastYear Last Year212,324

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ระบบสอบคัดเลือก "หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต"

ป.ตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ปี 2564

>> (รายชื่อนี้ใช่สำหรับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น) <<

SERVER 1 (SERVER A) สำหรับเลขประจำตัวผู้สอบ 5415453001 ถึง 6415453280 

ตรวจสอบรายชื่อ

 

SERVER 2 (SERVER B) สำหรับเลขประจำตัวผู้สอบ 5415453281 ถึง 6415453528 

ตรวจสอบรายชื่อ