สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1289889
Online User Online2
Today Today393
Yesterday Yesterday533
ThisMonth This Month10,648
LastMonth Last Month11,669
ThisYear This Year44,254
LastYear Last Year237,774

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Psychiatric and Mental Health Nursing Group

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา จันทร์ขำ
Assist.Prof. Wariya Chankham    
                    
คุณวุฒิ :
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail :

http://pws.npru.ac.th/cwariya/                                                           
Curriculum Vitae

อาจารย์หทัยรัตน์ สายมาอินทร์
Lecturer Hathairat Saima-in   
             
คุณวุฒิ :
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : hathairat

http://pws.npru.ac.th/hathairat/      
CV : Curriculum Vatae                                                   

อาจารย์กิติกร พรมา
Lecturer Kitikorn Pornma

คุณวุฒิ :
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : kittikorn

http://pws.npru.ac.th/kitikorn/      
CV : Curriculum Vatae