วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
282325
Online User Online1
Today Today105
Yesterday Yesterday166
ThisMonth This Month5,032
LastMonth Last Month6,665
ThisYear This Year32,576
LastYear Last Year86,472

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Psychiatric and Mental Health Nursing Group

 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Head of
Psychiatric and Mental Health Nursing Group

อาจารย์วริยา จันทร์ขำ
Wariya Chankham                        
คุณวุฒิ :
-พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
หมายเลขติดต่อ : 034 - 261021-36
เบอร์โทรภายใน : 3582
E-mail :

http://pws.npru.ac.th/cwariya/                                                           
Curriculum Vitae

อาจารย์พรพรรณ สุดใจ
Pornpun Sudjai
คุณวุฒิ :
-พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
หมายเลขติดต่อ : 034 - 261021-36
เบอร์โทรภายใน : 3587
E-mail : 
medicgift@npru.ac.th 
http://pws.npru.ac.th/medicgift/​                                                           
Curriculum Vitae

อาจารย์จรีรัตน์ ไกรวงษ์

คุณวุฒิ :

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์)

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต

หมายเลขติดต่อ : 034 - 261021-36
เบอร์โทรภายใน : 
E-mail : 
jalerat_kai@hotmail.com 

http://pws.npru.ac.th/jalerat

Curriculum Vitae