สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1151223
Online User Online5
Today Today310
Yesterday Yesterday531
ThisMonth This Month5,014
LastMonth Last Month18,622
ThisYear This Year143,362
LastYear Last Year240,801

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Psychiatric and Mental Health Nursing Group

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา จันทร์ขำ
Assist.Prof. Wariya Chankham    
                    
คุณวุฒิ :
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail :

http://pws.npru.ac.th/cwariya/                                                           
Curriculum Vitae

อาจารย์หทัยรัตน์ สายมาอินทร์
Lecturer Hathairat Saima-in   
             
คุณวุฒิ :
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : hathairat

http://pws.npru.ac.th/hathairat/      
CV : Curriculum Vatae                                                   

อาจารย์กิติกร พรมา
Lecturer Kitikorn Pornma

คุณวุฒิ :
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : kittikorn

http://pws.npru.ac.th/kitikorn/      
CV : Curriculum Vatae