วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
350475
Online User Online3
Today Today250
Yesterday Yesterday225
ThisMonth This Month3,806
LastMonth Last Month6,533
ThisYear This Year35,736
LastYear Last Year64,990

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์

 

 

 


ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

 

 

 

 


ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

 

 

 

 


ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก  บัวเจริญ
ประธานกรรมการ

 

 

 

 


รองประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 


กรรมการ (ตัวแทนคณาจารย์)

 

 

 

 

 

 

 

 


กรรมการ (ตัวแทนคณาจารย์)
 
กรรมการ
 

 

 

 

 


เลขานุการ