สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
363077
Online User Online1
Today Today69
Yesterday Yesterday195
ThisMonth This Month4,020
LastMonth Last Month6,056
ThisYear This Year48,338
LastYear Last Year64,990

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ผู้บริหาร

 
อาจารย์ศิริพร  ฉายาทับ
รองคณบดี
อาจารย์ณัฐธยาน์  อังคประเสริฐกุล
รองคณบดี
อาจารย์ณัฐยา  เชิงฉลาด  ชูพรม
รองคณบดี