วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
350501
Online User Online4
Today Today276
Yesterday Yesterday225
ThisMonth This Month3,832
LastMonth Last Month6,533
ThisYear This Year35,762
LastYear Last Year64,990

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ผู้บริหาร

 
อาจารย์ศิริพร  ฉายาทับ
รองคณบดี
อาจารย์ณัฐธยาน์  อังคประเสริฐกุล
รองคณบดี
อาจารย์ณัฐยา  เชิงฉลาด  ชูพรม
รองคณบดี