วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
337427
Online User Online1
Today Today38
Yesterday Yesterday248
ThisMonth This Month4,310
LastMonth Last Month7,772
ThisYear This Year22,688
LastYear Last Year64,990

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ผู้บริหาร

 
อาจารย์ศิริพร  ฉายาทับ
รองคณบดี
อาจารย์ณัฐธยาน์  อังคประเสริฐกุล
รองคณบดี
อาจารย์ณัฐยา  เชิงฉลาด  ชูพรม
รองคณบดี