วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
318191
Online User Online2
Today Today148
Yesterday Yesterday203
ThisMonth This Month3,452
LastMonth Last Month7,296
ThisYear This Year3,452
LastYear Last Year64,990

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ผู้บริหาร

 
อาจารย์ศิริพร  ฉายาทับ
รองคณบดี
อาจารย์ณัฐธยาน์  อังคประเสริฐกุล
รองคณบดี
อาจารย์ณัฐยา  เชิงฉลาด  ชูพรม
รองคณบดี