วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
306081
Online User Online1
Today Today52
Yesterday Yesterday307
ThisMonth This Month4,866
LastMonth Last Month6,423
ThisYear This Year56,332
LastYear Last Year86,472

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ผู้บริหาร

 
อาจารย์ศิริพร  ฉายาทับ
รองคณบดี
อาจารย์ณัฐธยาน์  อังคประเสริฐกุล
รองคณบดี
อาจารย์ณัฐยา  เชิงฉลาด  ชูพรม
รองคณบดี