สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
728122
Online User Online1
Today Today245
Yesterday Yesterday414
ThisMonth This Month13,374
LastMonth Last Month17,751
ThisYear This Year173,386
LastYear Last Year154,658

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก  บัวเจริญ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา  จันทร์ขำ
รองคณบดี
อาจารย์ณัฐยา  เชิงฉลาด  ชูพรม
รองคณบดี
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา  สายสิทธิ์
รองคณบดี