วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
293509
Online User Online2
Today Today6
Yesterday Yesterday134
ThisMonth This Month3,038
LastMonth Last Month3,326
ThisYear This Year43,760
LastYear Last Year86,472

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ผู้บริหาร

 
(ตำแหน่งว่าง)
รองคณบดีดูแลงานจัดการศึกษาฯ
(ตำแหน่งว่าง)
รองคณบดีดูแลงานบริหารงานทั่วไป
(ตำแหน่งว่าง)
รองคณบดีดูแลงานวิจัยและบริการวิชาการ
 

 

(ตำแหน่งว่าง)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(ตำแหน่งว่าง)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา