วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
282349
Online User Online1
Today Today129
Yesterday Yesterday166
ThisMonth This Month5,056
LastMonth Last Month6,665
ThisYear This Year32,600
LastYear Last Year86,472

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีคุณภาพ
มุ่งพัฒนาการพยาบาลฉุกเฉินเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค