วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
306097
Online User Online1
Today Today68
Yesterday Yesterday307
ThisMonth This Month4,882
LastMonth Last Month6,423
ThisYear This Year56,348
LastYear Last Year86,472

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

คณะพยาบาลศาสตร์จะเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีมาตรฐานวิชาชีพ

เป็นเลิศด้วยคุณภาพ  ในระดับสากล