วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
350483
Online User Online3
Today Today258
Yesterday Yesterday225
ThisMonth This Month3,814
LastMonth Last Month6,533
ThisYear This Year35,744
LastYear Last Year64,990

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

คณะพยาบาลศาสตร์จะเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีมาตรฐานวิชาชีพ

เป็นเลิศด้วยคุณภาพ  ในระดับสากล