วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
293530
Online User Online3
Today Today27
Yesterday Yesterday134
ThisMonth This Month3,059
LastMonth Last Month3,326
ThisYear This Year43,781
LastYear Last Year86,472

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีคุณภาพ
มุ่งพัฒนาการพยาบาลฉุกเฉินเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค