วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
337412
Online User Online1
Today Today23
Yesterday Yesterday248
ThisMonth This Month4,295
LastMonth Last Month7,772
ThisYear This Year22,673
LastYear Last Year64,990

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

คณะพยาบาลศาสตร์จะเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีมาตรฐานวิชาชีพ

เป็นเลิศด้วยคุณภาพ  ในระดับสากล