วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
318187
Online User Online2
Today Today144
Yesterday Yesterday203
ThisMonth This Month3,448
LastMonth Last Month7,296
ThisYear This Year3,448
LastYear Last Year64,990

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

คณะพยาบาลศาสตร์จะเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีมาตรฐานวิชาชีพ

เป็นเลิศด้วยคุณภาพ  ในระดับสากล