วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
286803
Online User Online1
Today Today115
Yesterday Yesterday69
ThisMonth This Month3,332
LastMonth Last Month6,178
ThisYear This Year37,054
LastYear Last Year86,472

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีคุณภาพ
มุ่งพัฒนาการพยาบาลฉุกเฉินเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค