สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524543
Online User Online5
Today Today373
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,772
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,231
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หัวข้อการจัดงาน "วิจัยและพัฒนา บนฐานเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" 
และการประชุม สาขาพยาบาลศาสตร์เรื่อง “การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal”
และการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ของที่ประชุมคณบดีเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วันที่ 13-14  กรกฎาคม 2566 

Download เอกสารประกอบ E-Book