สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524683
Online User Online5
Today Today513
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,912
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,371
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ประจำปี 2566 ดังนี้

ชื่อรายงานการประชุม

วันที่

ไฟล์รายงานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ครั้งที่ 1/2566 24 มกราคม 2566
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ครั้งที่ 2/2566 14 มีนาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ   ครั้งที่ 3/2566 18 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ   ครั้งที่ 4/2566 23 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ   ครั้งที่ 5/2566 13 มิถุนายน 2566
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ   ครั้งที่ 6/2566 12 กันยายน 2566
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ครั้งที่ 7/2566 17 ตุลาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ   ครั้งที่ 8/2566 21 พฤศจิกายน 2566
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ครั้งที่ 9/2566  ธันวาคม 2566