สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524539
Online User Online4
Today Today369
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,768
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,227
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

 

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง แนวทางการสื่อสารปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อนำใช้การจัดการเรียนการสอน