สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524632
Online User Online4
Today Today462
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,861
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,320
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

 
 

โครงการ การประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง “The role of community practice nurses in the era of transition and artificial intelligence for health”

“บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในยุคเปลี่ยนผ่านและปัญญาประดิษฐ์เพื่อสุขภาพ"

หนังสือเชิญประชุม

โครงการและกำหนดการประชุม

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

แบบฟอร์มรายงานการรักษาโรคเบื้องต้น

เอกสารรับรองหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง สภาการพยาบาล

ลงทะเบียน

ลำดับและรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์

เอกสารประกอบการประชุม

ติดต่อสอบถาม

เวบไซต์สำหรับตรวจสอบคะแนน CNEU จากสภาการพยาบาล

 

สถานที่ประชุม

ห้องประชุมชั้น 4 คณะครุศาสตร์ (หมายเลข 7ในแผนที่)
เดินทางมาทางถนนหน้ามหาวิทยาลัย (มาลัยแมน) เข้าประตู 2
เดินทางมาทางถนนหลังมหาวิทยาลัย (เลียบคลองชลประทาน) เข้าประตู 4