สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1289765
Online User Online1
Today Today269
Yesterday Yesterday533
ThisMonth This Month10,524
LastMonth Last Month11,669
ThisYear This Year44,130
LastYear Last Year237,774

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

โค้งสุดท้ายกับการเป็นสมาชิกร่วมกับบ้านพยาบาลของเราสำหรับปีการศึกษา 2566

** โปรดอ่านข้อมูลให้ละเอียดก่อนทำการส่งข้อมูลแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในระบบเพื่อป้องกันข้อมูลของท่านสูญหาย **

 

 การเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์ (ไม่จำกัดจำนวนหน้า)

1. ประวัติส่วนตัว

2. ประวัติทางการศึกษา

3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1

4. ใบแสดงความสามารถพิเศษ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้านวิชาการและจิตอาสาด้านสุขภาพ

 

เอกสารผลการตรวจสุขภาพตามที่คณะกำหนดมีดังนี้

1) ใบความเห็นแพทย์ (ใบยาว)

2) ฟิล์ม x-Ray ปอด และใบอ่านผลการตรวจ X-Ray ปอด

3) ผลการตรวจเลือด CBC, และ HBsAg (ตรวจตับอักเสบ)

4) ผลการตรวจวัตตาบอดสี

5) ผลการตรวจปัสสาวะเพื่อทดสอบการตั้งครรภ์ (เฉพาะเพศหญิง)

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลตแบบฟอร์มการขอรับการตรวจร่างกายได้ที่ https://short.npru.ac.th/451

ขั้นตอนการส่งเอกสาร
  1. บันทึกไฟล์เอกสารเป็น pdf ตั้งชื่อไฟล์เอกสารดังนี้ เลข 3 ตัวท้ายของรหัสผู้เข้าสอบ_ชื่อเอกสาร

                     ตัวอย่างเช่น รหัสผู้สอบ 664991001 ต้องตั้งชื่อเอกสารตามลำดับดังนี้

                            001_Portfolio

                            001_ใบความเห็นแพทย์ (ใบยาว)                           

                             001_ฟิล์ม Rayปอด และใบอ่านผลการตรวจ X-Ray ปอด

                            001_ผลการตรวจเลือด CBC, และ HBsAg

                            001_ผลการตรวจวัตตาบอดสี

                            001_ผลการตรวจปัสสาวะเพื่อทดสอบการตั้งครรภ์

  1.  ส่งเอกสารและ Upload เอกสารข้อ 1 ลงใน Google form ตามลำดับที่ https://forms.gle/uwtFghf4qYNbzLf47  ภายในวันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 23.59 น.

 

                        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดการสอบคัดเลือกทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์แบบออนไลน์เท่านั้น

กรณีที่ผู้สมัครสอบจองตั๋วในการเดินทางมาแล้ว ก่อน 23 ธันวาคม 2565 และมีความประสงค์จะมาสอบแบบออนไซต์ที่คณะ ฯ 

กรุณาลงทะเบียนที่ https://short.npru.ac.th/472 ภายในวันที่ 4 มกราคม 2566