สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1289849
Online User Online1
Today Today353
Yesterday Yesterday533
ThisMonth This Month10,608
LastMonth Last Month11,669
ThisYear This Year44,214
LastYear Last Year237,774

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

           งานด้านบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

     แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ 2566