สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1504272
Online User Online3
Today Today296
Yesterday Yesterday421
ThisMonth This Month9,758
LastMonth Last Month15,144
ThisYear This Year62,960
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ขั้นตอนการสมัครเรียน

หนังสือขอรับการตรวจร่างกาย (ควรตรวจหลังวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เนื่องจากใบรับรองแพทย์มีอายุ 30 วัน) 

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

สอบถามข้อมูลการสมัครเรียนที่

โทร  034-109300 ต่อ 3565

Email: nurse@webmail.npru.ac.th

shorturl.at/aDEGU