สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1289747
Online User Online7
Today Today251
Yesterday Yesterday533
ThisMonth This Month10,506
LastMonth Last Month11,669
ThisYear This Year44,112
LastYear Last Year237,774

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ขั้นตอนการสมัครเรียน

หนังสือขอรับการตรวจร่างกาย (ควรตรวจหลังวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เนื่องจากใบรับรองแพทย์มีอายุ 30 วัน) 

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

สอบถามข้อมูลการสมัครเรียนที่

โทร  034-109300 ต่อ 3565

Email: nurse@webmail.npru.ac.th

shorturl.at/aDEGU