สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1289923
Online User Online1
Today Today427
Yesterday Yesterday533
ThisMonth This Month10,682
LastMonth Last Month11,669
ThisYear This Year44,288
LastYear Last Year237,774

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ประจำปี 2565 ดังนี้

ชื่อรายงานการประชุม

วันที่

ไฟล์รายงานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ครั้งที่ 1/2565  มกราคม 2565
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ   ครั้งที่ 2/2565 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ครั้งที่ 3/2565  มีนาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ   ครั้งที่ 4/2565  เมษายน 2565
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ   ครั้งที่ 5/2565 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ   ครั้งที่ 6/2565 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ   ครั้งที่ 7/2565 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ครั้งที่ 8/2565 30 กันยายน 2565
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ   ครั้งที่ 9/2565 5 พฤศจิกายน 2565
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ครั้งที่ 10/2565 20 ธันวาคม 2565