สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1289789
Online User Online1
Today Today293
Yesterday Yesterday533
ThisMonth This Month10,548
LastMonth Last Month11,669
ThisYear This Year44,154
LastYear Last Year237,774

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ประจำปี 2565 ดังนี้

ชื่อรายงานการประชุม

วันที่

ไฟล์รายงานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2565  มกราคม 2565  
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2565 กุมภาพันธ์ 2565  
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  ครั้งที่ 3/2565  มีนาคม 2565  
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  ครั้งที่ 4/2565  เมษายน 2565  
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  ครั้งที่ 5/2565 พฤษภาคม 2565  
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  ครั้งที่ 6/2565 มิถุนายน 2565  
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  ครั้งที่ 7/2565 กรกฎาคม 2565  
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  ครั้งที่ 8/2565 19 ตุลาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  ครั้งที่ 9/2565    
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  ครั้งที่ 10/2565    
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 11/2565    
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  ครั้งที่ 12/2565