สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524676
Online User Online4
Today Today506
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,905
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,364
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565 ดังนี้

ชื่อรายงานการประชุม

วันที่

ไฟล์รายงานการประชุม

ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2565  มกราคม 2565  
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2565 กุมภาพันธ์ 2565  
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2565  มีนาคม 2565  
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4/2565  เมษายน 2565  
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 5/2565 พฤษภาคม 2565  
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2565 มิถุนายน 2565  
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 7/2565 กรกฎาคม 2565  
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 8/2565 สิงหาคม 2565  
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 9/2565 กันยายน 2565  
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 10/2565  17 ตุลาคม 2565
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 11/2565 พฤศจิกายน 2565  
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 12/2565 ธันวาคม 2565