สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1504327
Online User Online1
Today Today42
Yesterday Yesterday309
ThisMonth This Month9,813
LastMonth Last Month15,144
ThisYear This Year63,015
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

"ปรัชญาการศึกษา"
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


"มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รองรับความเปลี่ยนแปลง
มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างรอบด้าน มีคุณธรรม จริยธรรม
นำไปสู่การสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทของสังคม"

 

Nakhon Pathom Rajabhat University