สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1289838
Online User Online2
Today Today342
Yesterday Yesterday533
ThisMonth This Month10,597
LastMonth Last Month11,669
ThisYear This Year44,203
LastYear Last Year237,774

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 ดังนี้

ชื่อรายงานการประชุม

วันที่

ไฟล์รายงานการประชุม

ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2564 18 มกราคม 2564
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2564    
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2564 16 มีนาคม 2564
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4/2564 16 เมษายน 2564  
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 5/2564 พฤษภาคม 2564  
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2564 มิถุนายน 2564  
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 7/2564 กรกฎาคม 2564  
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 8/2564 30 สิงหาคม 2564
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 9/2564 กันยายน 2564  
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 10/2564 ตุลาคม 2564  
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 11/2564 พฤศจิกายน 2564  
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 12/2564 ธันวาคม 2564