สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1504302
Online User Online1
Today Today17
Yesterday Yesterday309
ThisMonth This Month9,788
LastMonth Last Month15,144
ThisYear This Year62,990
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

สัดส่วนการประเมินผลภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2565