สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1291903
Online User Online3
Today Today694
Yesterday Yesterday497
ThisMonth This Month12,662
LastMonth Last Month11,968
ThisYear This Year46,268
LastYear Last Year237,774

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

สัดส่วนการประเมินผลภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2565