สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1289916
Online User Online1
Today Today420
Yesterday Yesterday533
ThisMonth This Month10,675
LastMonth Last Month11,669
ThisYear This Year44,281
LastYear Last Year237,774

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565