สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1151252
Online User Online2
Today Today339
Yesterday Yesterday531
ThisMonth This Month5,043
LastMonth Last Month18,622
ThisYear This Year143,391
LastYear Last Year240,801

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565