สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524658
Online User Online1
Today Today488
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,887
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,346
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565