สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524568
Online User Online2
Today Today398
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,797
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,256
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

การปรับแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565