สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1289835
Online User Online2
Today Today339
Yesterday Yesterday533
ThisMonth This Month10,594
LastMonth Last Month11,669
ThisYear This Year44,200
LastYear Last Year237,774

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

การปรับแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565