สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524618
Online User Online3
Today Today448
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,847
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,306
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

แนวทางการพิจารณา มคอ. 3,4 สำหรับปีการศึกษา 2562