สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1289874
Online User Online1
Today Today378
Yesterday Yesterday533
ThisMonth This Month10,633
LastMonth Last Month11,669
ThisYear This Year44,239
LastYear Last Year237,774

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

แนวทางการพิจารณา มคอ. 3,4 สำหรับปีการศึกษา 2562