สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1151200
Online User Online5
Today Today287
Yesterday Yesterday531
ThisMonth This Month4,991
LastMonth Last Month18,622
ThisYear This Year143,339
LastYear Last Year240,801

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

แนวทางการพิจารณา มคอ. 3,4 สำหรับปีการศึกษา 2562