สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

รูปภาพคณะพยาบาลศาสตร์

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์Statistics Statistics
950167
Online User Online29
Today Today413
Yesterday Yesterday663
ThisMonth This Month29,644
LastMonth Last Month25,512
ThisYear This Year183,107
LastYear Last Year212,324

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ประกาศนโยบายและแนวทางการปรับปรุงกลยุทธ์ วิธีการสอน มคอ.3 มคอ.4