สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1289759
Online User Online1
Today Today263
Yesterday Yesterday533
ThisMonth This Month10,518
LastMonth Last Month11,669
ThisYear This Year44,124
LastYear Last Year237,774

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ประกาศนโยบายและแนวทางการปรับปรุงกลยุทธ์ วิธีการสอน มคอ.3 มคอ.4