สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

รูปภาพคณะพยาบาลศาสตร์

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์Statistics Statistics
950230
Online User Online1
Today Today36
Yesterday Yesterday440
ThisMonth This Month29,707
LastMonth Last Month25,512
ThisYear This Year183,170
LastYear Last Year212,324

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคทดลองและภาคปฏิบัติ (COVID)