สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

รูปภาพคณะพยาบาลศาสตร์

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์Statistics Statistics
893575
Online User Online2
Today Today183
Yesterday Yesterday467
ThisMonth This Month14,757
LastMonth Last Month14,613
ThisYear This Year126,515
LastYear Last Year212,324

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

รายละเอียดการจองห้อง
เลือกรายการห้อง > ปฏิทินการจองห้อง
ประเภทห้อง - ชื่อห้อง   ห้องเรียน - NU 503 (ห้องติดห้องน้ำ)
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม   ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์
ความจุ (จำนวนที่นั่ง)   50 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง)   0 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก   - มีเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
  - มีเครื่องเสียง
  - มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
  - มีบริการอินเตอร์ไร้สาย (WI-FI)
   
ชื่อหัวข้อการจอง   วิชา ป.รักษาโรคเบื้องต้น นศ นำเสนอกรณีศึกษา
รายละเอียดข้อมูลการจอง
นศ.ปี 4 นำเสนอกรณีศึกษาและสอบลงกอง
จำนวนผู้ใช้งาน   18 คน
จองโดย   T192 - เอมวดี เกียรติศิริ
จองเมื่อวันที่   16 September 2020 18:32
ช่างเวลาในการจอง   2 October 2020 08:30 - 2 October 2020 12:00