สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

รูปภาพคณะพยาบาลศาสตร์

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์Statistics Statistics
855876
Online User Online1
Today Today86
Yesterday Yesterday314
ThisMonth This Month8,535
LastMonth Last Month13,701
ThisYear This Year88,816
LastYear Last Year212,324

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับ

โล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

"เนื่องในพิธีจบการศึกษา รับขีด ประดับเข็ม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563"

อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม