สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

รูปภาพคณะพยาบาลศาสตร์

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์Statistics Statistics
873543
Online User Online1
Today Today221
Yesterday Yesterday747
ThisMonth This Month9,338
LastMonth Last Month16,864
ThisYear This Year106,483
LastYear Last Year212,324

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

ชื่อรายงานการประชุม

วันที่

ไฟล์รายงานการประชุม

ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2564 18 มกราคม 2564
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2564    
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2564 16 มีนาคม 2564
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4/2564 16 เมษายน 2564  
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 5/2564 พฤษภาคม 2564  
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2564 มิถุนายน 2564  
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 7/2564 กรกฎาคม 2564  
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 8/2564 สิงหาคม 2564  
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 9/2564 กันยายน 2564  
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 10/2564 ตุลาคม 2564  
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 11/2564 พฤศจิกายน 2564  
ประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 12/2564 ธันวาคม 2564